Niečo o nás

Čo robíme

Xactivity pôsobí na území SR. Organizuje športové, kultúrne a spoločenské akcie a podujatia, organizuje školenia, vykonáva vydavateľskú činnosť za účelom propagácie a vzdelávania a organizuje dobročinné, charitatívne a podporné akcie rôzneho zamerania, vo všetkých druhoch športových, outdoor, motoristických činností a činností športovo - extrémneho, kultúrneho charakteru. vytvára ekonomické, materiálne, technické, personálne a odborné podmienky pre rozvoj činnosti, vykonáva vydavateľskú a propagačnú činnosť a spracováva metodiku jednotlivých druhov športových činností a orgnizuje v tomto školenia a vzdelávacie aktivity.

Xactivity vo svojej činnosti rešpektuje všetky zákonné normy a ustanovenia platné na území Slovenskej republiky a v iných štátoch v rámci svojej pôsobnosti.

Zúčastňuje sa a organizuje aktivity podobného charakteru v zahraničí.